Wat doen de Lions?

Door het organiseren van acties en evenementen steunen de Lions fondsen goede doelen. Het gaat bij de Lions om een groep mannen en vrouwen, die belangeloos de handen uit de mouwen steken voor derden die dat kunnen gebruiken. Naast het ontmoeten van elkaar, willen de Lions zinvol en actief bezig zijn. Meer info over de Lions.

Activiteiten die jaarlijks terugkeren zijn onder andere de exploitatie van het Terras tijdens de Heamieldagen (Stadhuis van Bolsward), de pubquiz, het verbeteren van de paden bij het Kazematten Museum, de ijsverkoop tijdens de Freule kaatspartij van Wommels, inzamelen DE-punten voor de locale voedselbank, etc. Meer info over de activiteiten.

Ter ondersteuning van de verenigingen en stichtingen in onze omgeving, organiseren we het congres “Besturen van verenigingen en stichtingen”. Meer info over dit congres.