Wat doen de Lions?

Bolsward, 10 oktober 2022.

Afgelopen woensdag werden 2 cheques van elk 400,– euro uitgereikt aan Timmerdorp De Klomp en aan de Percussiegroep van muziekvereniging Euphonia, beide te Wommels. Het resultaat van de ijsverkoop afgelopen zomer tijdens de Freule partij.

Ieder Jaar verzorgt de Lionsclub uit Bolsward de ijsverkoop op het kaatsveld en het is altijd spannend of het weer meewerkt. Dat kon dit jaar niet beter! Het was een stralende, zonovergoten dag de 10e  augustus. En dat was te merken aan de ijsverkoop, die een record bedrag opleverde van € 800,–.

Vertegenwoordigers van beide verenigingen waren reuze ingenomen met de gulle gift en bedankten de Bolswarder Lions voor hun inspanningen.

Ook de Lions bedankten het bestuur van de Stichting Freulepartij voor alle medewerking en slagerij Okkema uit Wommels. Om te voorkomen dat het ijs op deze hete zomerdag zou smelten stelde slagerij Okkema te Wommels de vriescel beschikbaar. En met succes. De hele dag konden de ijsjes in topconditie worden verkocht.

Het was een prachtige sportieve Freuledag. De Lions hopen volgend jaar wederom actief te zijn op deze feestdag. De opbrengst gaat dan weer naar een door de Stichting Freulepartij Wommels vast te stellen goed doel.

Lions Nederland bestaat inmiddels ruim 70 jaar. Er zijn 450 clubs bij aangesloten. Armoedebestrijding en hulp bij rampen over de hele wereld is helaas steeds meer actueel en ook daar zetten de Lions zich voor in door geldinzameling.

Op de foto staan vlnr:
Sytze Grunstra (LC), Daniëlle Zwerver, Amarens Spoelstra van de Percussie Groep en Fedde Huistra, Jorine van Dijk en Sofie Buyck van Timmerdorp De Klomp, Tom Houtsma (LC).
De foto is gemaakt door Liesbeth van der Ende.

 

 

12 maart: Schelpenkruien bij de Kazematten op de afsluitdijk samen met de Lions uit Sneek. 

Ook vorig jaar hebben we deze activiteit gedaan, hieronder een verslag en een foto.


 

 

Zaterdag de beste kant van ons laten zien als Lions uit Sneek (9)en Bolsward (4) bij het Kazematten museum. Veel grond weggekruid in de heuvels en boomstronken terug gebracht naar de weg. Het was een intensieve klus met veel wind, hagelbuien en zonneschijn, maar erg gezellig en veel lol gehad. Een saamhorige sfeer ook. Voor beide clubs de eerste fysieke actie sinds een jaar. En om 13.30 uur de                                                                             actie afgesloten met een heerlijke kom erwtensoep!

 

26 maart: Helpen op boerderij Kleurrijk in Oudemirdum

Actie zwembad, informatie hierover volgt nog!